รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
เรื่อง : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบระยะเวลา 6 เดือน
  รายละเอียด : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 549 คน