การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
เรื่อง : บัตรข้าราชการ
  รายละเอียด : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 484 คน