การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
เรื่อง : การกาหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : คู่มือ
การกาหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
“คู่มือสมรรถนะประจา ตาแหน่งงาน”
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 473 คน