การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
เรื่อง : พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้่าง
  รายละเอียด : อบต.เขาแก้วประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ ประจำปี 2563 สรุปความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 467 คน