รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
เรื่อง : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบระยะเวลา 6 เดือน
  รายละเอียด : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 -เดือนมีนาคม 2564)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 476 คน