รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปี 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 480 คน