แผนดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วขอรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 474 คน