แผนดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
  รายละเอียด : ด้วยอบต.เขาแก้วได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 465 คน