แผนดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 468 คน