แผนดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : ประการใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565
  รายละเอียด : ด้วยอบต.เขาแก้วได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำ 2565 เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน