รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
เรื่อง : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
  รายละเอียด : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ของอบต.เขาแก้ว (เดือนต.ค.2564 - มี.ค.2565)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน