รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เรื่อง : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน