รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  รายละเอียด : อบต.เขาแก้วขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 จึงประกาศมาเพื่อทรายโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน