ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565
  รายละเอียด : ด้วยอบต.เขาแก้วได้จัดทำข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป้นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมาเพือทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน