นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
  รายละเอียด : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.เขาแก้ว 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน