รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี
เรื่อง : รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  รายละเอียด : สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน