การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : รายงานการฝึกอบรมผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน