การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน