การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ
  รายละเอียด : ประกาศการมอบอำนาจรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน