แผนดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน