ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด : ด้วยอบต.เขาแก้วได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 507 คน