ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่าวนตำบลเขาแก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบไดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 514 คน