รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เรื่อง : รายงานผลประจำปี 2560
  รายละเอียด : ด้วยอบต.เขาแแก้วได้จัดทำรายงานผลประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 519 คน