การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : แนวทางการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : แนวทางการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การวางแผนกำลังคน
- การสรรหาอัตรากำลังคนเพื่อปฏิบัติงาน
- การพัฒนาบุคคล
- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 554 คน