หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายละเอียด : การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามระเบียบฯ ท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน