หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 รอบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 536 คน