หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  รายละเอียด : มาตรการการให้รางวัลและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 526 คน