รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 541 คน