ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่าวนตำบลเขาแก้ว ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบไดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 588 คน