รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 514 คน