รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
เรื่อง : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562( ต.ค.2561 - มิ.ย. 2562)
  รายละเอียด : รายงานผลการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ตั้งแต่ เดือน ต.ค.2561 - มิ.ย. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน