การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้จัดการองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน