แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 เม.ย. 2565
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 เม.ย. 2565
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 เม.ย. 2565
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ก.พ. 2565
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี65 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ม.ค. 2565
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
8 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ต.ค. 2564
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
472
19 มี.ค. 2564
10 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
455
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2