แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ผลการดำเนินการ ITA ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
28 ม.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 ต.ค. 2563
13 ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
519
07 มิ.ย. 2562
14 การป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
523
07 มิ.ย. 2562
15 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
534
07 มิ.ย. 2562
16 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
13 ม.ค. 2562
17 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 61-64 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
16 พ.ย. 2561
18 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
558
09 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2