การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 เม.ย. 2565
2 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 เม.ย. 2565
3 แผนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 ต.ค. 2564
4 แนวทางการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
545
31 พ.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ธ.ค. 2558
6 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ธ.ค. 2558
7 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 ธ.ค. 2558
8 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า :