หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 พ.ค. 2562
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
31 พ.ค. 2562
3 หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :