หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2564
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2564
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2564
4 การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
540
31 พ.ค. 2562
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
524
31 พ.ค. 2562
6 หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :