การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
458
27 ก.พ. 2563
2 การกาหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
463
01 ธ.ค. 2562
3 บัตรข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
21 ก.พ. 2562
4 พรบ.เครื่ืองแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
471
22 ก.พ. 2561
5 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
17 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า :