รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 เม.ย. 2565
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 เม.ย. 2565
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 เม.ย. 2565
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบระยะเวลา 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
465
19 เม.ย. 2564
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบระยะเวลา 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
537
16 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า :