ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 เม.ย. 2565
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
579
13 ก.ย. 2561
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
01 ต.ค. 2560
4 ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า :